KuntavaaliteematKOULUTUKSEN UUDISTAJA JA EDELLÄKÄVIJÄ

Harrastetoiminta osaksi koulupäivää ja 3.sektori sekä kulttuuritoimi mukaan opetukseen
– Liikunta, taide, musiikki
Kouluista toimintakeskuksia kaupunginosiin
– Koulut käyttöön aamusta iltaan
– Kerhotoiminta, oleskelutila, Kivalo-opiston palvelut, 3. sektori
Turvataan opetuksen laatu ja monipuolisuus
– Yläkoulujen ja toisen asteen yhteistyöllä (esim. kielet)
– Syvennetään ammattiopisto Lappian ja lukion yhteistyötä

PERHEIDEN ARJEN TUKENA

Päiväkotien ryhmäkokoja ei kasvateta ja maksuja ei koroteta
Päiväkodit ja koulut kuntoon valtuustokauden loppuun mennessä
Perhekeskusten toiminta osaksi toimintakeskuksia
– Avoin päiväkoti
Kaikilla on oikeus varhaiskasvatukseen

INHIMILLINEN JA TURVALLINEN

Kemi-kammarin palveluohjauspiste kaikille
– Kohtaamisia, tekemistä, kuulluksi tulemista, vaikuttamista
Sauvosaarenkatu suljetaan yleiseltä liikenteeltä väliltä Urehilukatu – Sankarikatu
– Alueelle rakennetaan puistomainen piha-alue perhekeskuksen ja palvelutalojen asukkaiden käyttöön
Kemiin nimitetään henkilö, joka vastaa esteettömästä arjesta
– Esteettömyyden arviointi, suunnittelu ja toteutus yhteistyössä palveluiden käyttäjien kanssa
– Muutostöiden tekijöiden kouluttaminen

UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN

YRITTÄJIEN KEMI
– Digipoliksen palvelut pienyritystoiminnan kehittämiseen
– Kunnan oman elinkeinotoimen vahvistaminen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi
– Kunnan liiketonttien vahva markkinointi (esim. Kemin Tulli)

MATKAILUKAUPUNKI
– Rantabulevardi
– Kaupungin yleisilme siistiksi
– Liikuntamatkailun tukeminen

KULTTUURIKAUPUNKI
– Kulttuurikeskuksen muuttaminen tekemisen ja kohtaamisten paikaksi
– Talo taiteilijoiden, muusikoiden, kuorojen yms. käyttöön
– Kemi-kortilla alennuksia kemiläisille

TEOLLISUUSKAUPUNKI
– Puurakentamisen osaamiskeskittymä
– Puun biojalostaminen, pienyritysten tukeminen Kaidin rinnalla
– Satama-investoinnit teollisuuden ja matkailun tarpeisiin

TYÖLLISYYDEN TUKIJA
– Työllistämisyksikön toiminta turvataan
– 3. sektorin ja työllistämisyksikön yhteistyötä vakiinnutetaan

LIIKUNTA- JA KULTTUURIKAUPUNKI

Kevyen liikenteen väylät, ladut ja kuntopolut pidettävä hyvässä kunnossa
Kemin oma kaupunginteatteri
Kaupungin rannan liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen
– esim. beachvolleyta maauimalaan
Lähiliikuntapaikkojen harrastusmahdollisuuksia monipuolistetaan

ASUKKAILLE KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA JA TOIMIVA ASUINYMPÄRISTÖ

Asuinalueita kehitetään yhdessä alueiden asukkaiden kanssa
Perustetaan siirtolapuutarha kaupungin keskustan läheisyyteen ja Paavonkariin
Esteettömyys huomioitava suunnitteluvaiheessa
Itätuulen huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tontit kaavoitetaan uudestaanComments are closed.