Kuntavaaliteemat 2017-2020


KUNTAVAALITEEMAT – MEIDÄN KEMI ON…

KOULUTUKSEN UUDISTAJA JA EDELLÄKÄVIJÄ

Harrastetoiminta osaksi koulupäivää ja 3.sektori sekä kulttuuritoimi mukaan opetukseen
– Liikunta, taide, musiikki
Kouluista toimintakeskuksia kaupunginosiin
– Koulut käyttöön aamusta iltaan
– Kerhotoiminta, oleskelutila, Kivalo-opiston palvelut, 3. sektori
Turvataan opetuksen laatu ja monipuolisuus
– Yläkoulujen ja toisen asteen yhteistyöllä (esim. kielet)
– Syvennetään ammattiopisto Lappian ja lukion yhteistyötä

PERHEIDEN ARJEN TUKENA

Päiväkotien ryhmäkokoja ei kasvateta ja maksuja ei koroteta
Päiväkodit ja koulut kuntoon valtuustokauden loppuun mennessä
Perhekeskusten toiminta osaksi toimintakeskuksia
– Avoin päiväkoti
Kaikilla on oikeus varhaiskasvatukseen

INHIMILLINEN JA TURVALLINEN

Kemi-kammarin palveluohjauspiste kaikille
– Kohtaamisia, tekemistä, kuulluksi tulemista, vaikuttamista
Sauvosaarenkatu suljetaan yleiseltä liikenteeltä väliltä Urheilukatu – Sankarikatu
– Alueelle rakennetaan puistomainen piha-alue perhekeskuksen ja palvelutalojen asukkaiden käyttöön
Kemiin nimitetään henkilö, joka vastaa esteettömästä arjesta
– Esteettömyyden arviointi, suunnittelu ja toteutus yhteistyössä palveluiden käyttäjien kanssa
– Muutostöiden tekijöiden kouluttaminen

UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN

YRITTÄJIEN KEMI
Digipoliksen palvelut pienyritystoiminnan kehittämiseen
Kunnan oman elinkeinotoimen vahvistaminen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi
Kunnan liiketonttien vahva markkinointi (esim. Kemin Tulli)

MATKAILUKAUPUNKI
Rantabulevardi
Kaupungin yleisilme siistiksi
Liikuntamatkailun tukeminen

KULTTUURIKAUPUNKI
Kulttuurikeskuksen muuttaminen tekemisen ja kohtaamisten paikaksi = kulttuuritalo hanke
Talo taiteilijoiden, muusikoiden, kuorojen yms. käyttöön = kulttuuritalo hanke
Kemi-kortilla alennuksia kemiläisille

TEOLLISUUSKAUPUNKI
Puurakentamisen osaamiskeskittymä
Puun biojalostaminen, pienyritysten tukeminen Kaidin rinnalla
Satama-investoinnit teollisuuden ja matkailun tarpeisiin

TYÖLLISYYDEN TUKIJA
– Työllistämisyksikön toiminta turvataan
– 3. sektorin ja työllistämisyksikön yhteistyötä vakiinnutetaan

LIIKUNTA- JA KULTTUURIKAUPUNKI

Kevyen liikenteen väylät, ladut ja kuntopolut pidettävä hyvässä kunnossa
Kemin oma kaupunginteatteri
Kaupungin rannan liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen
– esim. beachvolleyta maauimalaan
Lähiliikuntapaikkojen harrastusmahdollisuuksia monipuolistetaan

ASUKKAILLE KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA JA TOIMIVA ASUINYMPÄRISTÖ

Asuinalueita kehitetään yhdessä alueiden asukkaiden kanssa
Perustetaan siirtolapuutarha kaupungin keskustan läheisyyteen ja Paavonkariin
Esteettömyys huomioitava suunnitteluvaiheessa
Itätuulen huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tontit kaavoitetaan uudestaan


Värien merkitykset kohtien edessä
=Ei toteutunut
=Vaiheessa
=Toteutunut


Comments are closed.